הסגרה לארה"ב – מונטי סילבר, עו"ד פלילי אמריקאי  

הסגרה היא הליך רשמי שבו ארה"ב מבקשת ממדינה זרה להחזיר לשטחה חשוד בעבירה, על מנת שאותו אדם יוכל לעמוד לדין פלילי בארה"ב. 

הליכי הסגרה הם עניין מורכב. ראשית כל, ארה"ב אינה יכולה לכפות על מדינה זרה להסגיר חשוד. הסגרה כפופה לאמנות החלות בין מדינות שונות.  יותר מ-120 מדינות חתומות על אמנות הסגרה עם ארה"ב, אך כ-75 מדינות אינן חתומות על אמנה כאמור. גם כאשר חלה אמנת הסגרה למדינה מסוימת, ייתכן שהאמנה דווקא אוסרת על הסגרה בנסיבות הספציפיות של העניין.

ההכרעה אם אדם הוא בר הסגרה לארה"ב דורשת הבנה של המשפט הפדרלי האמריקאי לצד המשפט הבין-לאומי ואמנות ההסגרה. משמעותה של הסגרה בראשית ההליך עשויה להיות שאדם ירצה עונש בבית כלא בארה"ב. מסיבה זו, יש חשיבות רבה לכך שהליכי ההסגרה ינוהלו על ידי מומחים לנושא. 

מאבק משפטי מוצלח נגד הליכי הסגרה דורש הבנה מעמיקה של הדין וההליכים המורכבים הנגזרים ממנו, כמו גם יכולת לשכנע את התובעים או את מחלקת המדינה כי הסגרה אינה כדין בנסיבות העניין. 

ראשיתו של הליך ההסגרה היא בקביעה של "המשרד לעניינים בין-לאומיים" (OIA) במחלקת המדינה, כי בנסיבות העניין ניתן להסגיר את האדם המדובר, בהתאם למשפט הבין-לאומי ולאמנות הרלוונטיות. גם כאשר קיימת אמנה בין ארה"ב והמדינה האמורה, המדינה שבה שוהה החשוד עשויה לסרב להסגרה, בטענה כי מתקיימים סייגים לתחולת האמנה. 

להלן, לשם המחשה, סייגים שעשויים להתקיים באמנות הסגרה:

 • סיכון כפול – האם ההסגרה תגרום לכך שהחשוד או החשודה יועמדו לדין בגין עבירה שכבר הורשעו בה או זוכו מביצועה. 
 • סיכון לעונש מוות – מדינות שאין בהן עונש מוות עשויות לסרב להסגרה, אלא אם ארה"ב מסכימה שלא לדרוש עונש מוות במסגרת ההליכים. 
 • עבירות שבוצעו מחוץ לארה"ב – האם העבירה אירעה מחוץ לגבולות ארה"ב? במידה שכן הרי שאמנות רבות מונעות את הסגרתו של החשוד. 
 • עבירות נגד המשטר – אמנות הסגרה אינן מאפשרות על פי רוב הסגרה בגין עבירות נגד המשטר. לדוגמה, הונג קונג סירבה להסגרתו של אדוארד סנודן. 
 • דיני ההתיישנות – בקשת הסגרה לא תתקבל במידה שתקופת ההתיישנות ביחס לעבירות חלפה. 
 • בסיס משפטי מניח את הדעת – בקשת הסגרה צריך שתתבסס על "עילה סבירה". במידה שאמת מידה זו אינה מתקיימת, הבקשה תידחה. 

בקשות הסגרה הן פעמים רבות רגישות מאוד, בהינתן זהותו של החשוד או מערכת היחסים שבין ארה"ב והמדינה הזרה. מספר גורמים משחקים תפקיד בהכרעת הרשויות האמריקאיות אם לדרוש הסגרה: 

 • מיקומו של החשוד וקיומה של אמנה רלוונטית;
 • מדינת האזרחות של החשוד או קיומה של אזרחות כפולה;
 • אופי העבירות שבהן הואשם או הורשע החשוד;
 • המדינה שבה מדובר;
 • נסיבות העניין, כגון היכן ומתי אירעה העבירה

שאלות ותשובות

 1. האם חשוד עלול להיעצר כאשר תלויים ועומדים נגדו הליכי הסגרה?

כן. ארה"ב עשויה לבקש מן המדינה הזרה לעצור את החשוד שבקשת ההסגרה נגדו תלויה ועומדת.  

 1. כיצד נאבקים משפטית בהליכי הסגרה? 

באמצעות טיעון משפטי נגד ההחלטה האמריקאית לבקש את הסגרתו של אדם. מעשית הדבר נעשה באמצעות בקשה לצו הבאה בבית משפט פדרלי מחוזי. 

דילוג לתוכן