עורך דין אמריקאי מונטי סילבר – בוררות בארה"ב

יישוב סכסוכים עסקיים, בין אם בבית המשפט ובין באמצעות בוררות, הוא בליבת העיסוק שלנו. במשך הזמן, ייצגנו לקוחות בהליכים שהתנהלו בכל גופי הבוררות המרכזיים, כגון AAA, LCIA, JAMS, ICC, HKIAC ו-ClArb.

אם התקשרתם בהסכם עסקי, ייתכן שהסכמתם במסגרתו על יישוב סכסוכים באמצעות בוררות. בוררות משמעה פתרון מחלוקות מבלי להידרש למעורבות בית משפט. בורר ניטרלי וחיצוני ממונה כדי לשמוע את טיעוני שני הצדדים לסכסוך ולקבל החלטה.

רבים מעדיפים בוררות על פני ליטיגציה, מכיוון שהיא נוטה להיות מהירה וזולה יותר.

האם כדאי לכלול תניית בוררות בחוזה?

בהנחה שהצד האמריקאי שמתקשר אתכם בחוזה דורש שיישוב סכסוכים עתידיים יתרחש בארה"ב, מומלץ לכם, כבעלי דין זרים, לשקול בחיוב הכללת תניית בוררות בחוזה. הדבר נכון כמעט בכל הנסיבות האפשריות, כגון:

 1. הימנעות מליטיגציה יקרה בארה"ב.
 2. כאשר הסכסוך עשוי להיות טכני באופיו. במקרה כזה, פתרון הסכסוך ע"י איש מקצוע בעל מוניטין מן התחום עשוי להיות חשוב מאוד.
 3. חיסיון. הליכי בוררות הם חסויים בניגוד לתביעות משפטיות שהן פתוחות לציבור.

תניית בוררות בחוזה

בתי המשפט נוטים לרוב לאכוף תניות בוררות בחוזים. תניית הבוררות תפרט בדרך כלל כיצד עתידה להתנהל הבוררות, בין היתר בכל האמור בזהותו של הבורר, דרך מינויו, מקום הבוררות, תחולת דינים, זכות ערעור / סופיות ההחלטה ועוד.

שלבי הבוררות

 1. הכנות קודם לתחילת הבוררות
 2. פנייה לבוררות. תיק עשוי להגיע לבוררות באחת משתי דרכים: אם אחד הצדדים יוזם זאת או ששני הצדדים מסכימים לבוררות. במקרה הראשון, אחד מן הצדדים מחליט להפעיל את תניית הבוררות והוא מנסח בקשה למינוי בורר. מסמך זה כולל את הרכיבים הבאים:
  1. אופי הסכסוך;
  2. הסעד (הפתרון) המבוקש – לרוב נזקים כלכליים
  3. שמות הצדדים וכתובותיהם; וכן
  4. תניית הבוררות מן ההסכם

מינוי בורר

הצד שיוזם את הבוררות מגיש בקשה לגוף הבוררות שעליו הוסכם במסגרת ההסכם. גוף הבוררות הרלוונטי שולח לצדדים רשימה של בוררים אפשריים.

הצדדים מוחקים את שמות הבוררים שהם מתנגדים למנות וממספרים את השמות הנותרים לפי סדר עדיפות. אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה על זהות הבורר, גוף הבוררות ימנה בורר מטעמו.

שימוע

בעת ההכנות לשימוע, על הצדדים לאסוף את כל הראיות שיוצגו במהלך השימוע. בנוסף יש להכין את העדים. במדינות רבות בארה"ב, לבורר מוקנית הסמכות לשלוח זימונים לבית דין ולדרוש שיוצגו לו מסמכים. הליכי בוררות מנוהלים בצורה דומה לדיונים בבית משפט, אך אופיים רשמי פחות. הבוררים אינם מחויבים על פי רוב בדיני הראיות הרשמיים. כתוצאה מכך, הבוררים עשויים לעתים קרובות לקבל ראיות שלא היו מתקבלות ע"י שופט. בנוסף עשוי הבורר לנהל חקירות או בדיקות מסוימות במידה שהוא רואה לנכון.

המגבלה העיקרית שחלה על פעילותו של הבורר היא תניית הבוררות. הבורר אינו מוסמך לחרוג מעבר לסמכות שהוקנתה לו או לה במסגרת הסכם הבוררות. למעט עובדה זו, לבורר שיקול דעת רחב לגבי אופן ניהול ההליך.

פסק בורר

פסק הבורר הוא למעשה החלטתו של הבורר בנושאים שהובאו לפתחו לפי הסכם הבוררות. פעמים רבות, מתוך מטרה ליישב סכסוכים באופן סופי ומוחלט, הצדדים מסכימים כי פסק הבורר יהיה סופי ובלתי ניתן לערעור.

סיכום

לסיכום, בוררות היא לעתים קרובות דרך דיסקרטית ומשתלמת כלכלית לפתרון מחלוקות בין צדדים לחוזה, במיוחד בזירה הבין-לאומית.

usarbitration#

דילוג לתוכן